Group show | Collapse of a Mass

16 January - 3 March 2020

Galleri Duerr is very pleased to announce the opening of our spring season with the group exhibition Collapse of a Mass, showing works of Hendrik Zeitler, Annika Thörn Legzdins, Mattias Wallin, Inga Linn Härdelin, Lars Dyrendom and Eva-Teréz Gölin.

 

By bringing together a group of artists with a common interest in nature and landscape, the exhibition Collapse of a Mass asks questions and voices concern for the sustainability of our environment. The terrain and the waters that surround us — newly plowed fields, roaring waterfalls, barren coasts and paved landscapes — are depicted through abstract painting, photography, photogram, photogrammetry and chemigrams.

 

As several works question the exploitation of land, sea and economic growth, we have already reached the stage where something has to be done. The closeness, and therefore the understanding of nature, has failed. It requires a rethink.

 

--

Swedish text 

I utställningen “Collapse of a Mass” sammanförs verk av sex olika konstnärer som alla har ett intresse för naturen och landskapet. Med olika tekniker som abstrakt måleri, fotografi, fotogram, fotogrammetri och kemigram skiftar bilden av terrängen och vattnet vi omges av – nyplöjd åkerjord, dånande vattenfall, karga kuster och asfalterad mark.

Flera av verken ställer frågor kring exploateringen av land, hav och ekonomisk tillväxt, där vi för länge sedan har nått ett stadium där något måste göras. Närheten och därmed förståelsen för naturen har havererat. Det kräver ett omtänkande.

All installation photos are kindly shot by Hendrik Zeitler.

--

 

Hendrik Zeitler

Fotografi har för Hendrik Zeitler aldrig endast varit ett utsnitt ur verkligheten. Hans fotografiska projekt, som samtliga har biografiska eller politiska konnotationer, tar sin utgångspunkt i de optiska och kemiska förutsättningarna för den fotografiska bilden – och innebär ofta en upplösning av vedertagna begrepp såsom reproducerbarhet, skala, utsnitt, relationen mellan kamerans in- och utsida, tid och rum. I utställningen COLLAPSE OF A MASS visar Hendrik Zeitler kameralösa bilder ur serien 1:1. Bilderna exponeras på natten i ett specialbyggt ljustätt tält som byggs runt motiv i hans hemområde, Göteborgsförorten Hammarkullen. Resultatet blir bilder som ofta förefaller nästan abstrakta medan de är absolut verklighetstrogna avseende motivets skala och konturer. Varje bild är unik.

 

Hendrik Zeitler (f. 1975, Tyskland) och har en masterexamen från Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg. Han har ställt ut separat både i Sverige och internationellt samt finns representerad i både Statens Konstråds, många kommuners och regioners samt i privata samlingar. Han har hittills publicerat fyra böcker med förlaget Journal.

 

Lars Dyrendom.

Lars Dyrendoms konstnärliga praktik bygger på fotografiska arkiv och samlingar. Ett återkommande tema är hur ”vi” agerar i relation till vårt omgivande landskap och miljö. Hur vi iscensätter och interagerar med olika platser, och hur vi ger landskapet en emotionell såväl som politisk och ideologisk betydelse, i och genom fotografi. Under de senaste åren har han arbetat med relationen mellan Danmark och Grönland, som kännetecknas av kolonialhistoria, som på många sätt är inte erkänns ur ett danskt perspektiv. Dyrendom utgår från sig själv som dansk person men som inte själv varit på Grönland. Han utgår istället från den kunskap om Grönland som han fått genom skolan, media och samhällsdebatten. Projektet kan ses som sökande, ett sätt att förstå ett nationellt jag i relation till en historia det inte talas om. I utställningen COLLAPSE OF A MASS visar Dyrendom serien (Colonial) Delineations # 250 som är en del av ett större arbete om Grönland. Serien bygger på ett urval bilder ur en samling med cirka 3500 fotografier, tagna mellan 1978 till 1987 i syftet att rita den första exakta typografiska kartan över Grönland. Beslutet att göra kartan fattades av det danska forskningsministeriet och genomfördes av danska forskare. Syftet med kartan var att utveckla ett verktyg för att hitta naturresurser som olja, gas, kol och uran.

 

Lars Dyrendom (f. 1981) studerar sista terminen på masterprogrammet i fotografi vid Akadamin Valand, och har de senaste åren bland annat ställt ut på Dalarnas Museum i Falun, Röda Sten Konsthall i Göteborg och Konsthall Norr i Aalborg.

 

Eva-Teréz Gölin. 

Eva-Teréz Gölin har sedan flera år arbetat med att gestalta olika konsumtionsfenomen i västvärlden i relation till vår strävan efter lycka och framgång. Genom att utnyttja sig av olika automatiserade digitala processer som reducerar och utelämnar information i de slutliga verken, vill hon utmana vår perception. I utställningen COLLAPSE OF A MASS, visas verk ur hennes pågående arbete Fuel där hon genom Google Maps 3d, visualiserar överkonsumtionen av fossilt bränsle, samt hur vi i västvärlden, tillsynes oberörda, fortsätter bygga vårt samhälle kring en ständigt växande ekonomi. Fågelperspektivet av denna simulerade verklighet, tydliggör vår sårbarhet och utsatthet inför naturens krafter.  

 

Eva-Teréz Gölin (f. 1972) har en masterexamen i fotografi från Akademin Valand i Göteborg och har också studerat vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Novia University of Applied Sciences, Finland. Hon har bland annat ställt ut på WIP Konsthall, Black Door Gallery och Galleri Duerr och hennes verk finns representerade vid Västra Götalands Regionen och Stockholms läns landsting.

 

Inga Linn Härdelin.

Inga Linn Härdelins konstnärliga arbete kretsar kring frågor som rör människans villkor. Med fotografi som både medel och metod närmar hon sig det banala, storslagna och skrämmande i att finnas till. Hennes arbeten tar ofta formen av kompositverk, bestående av både bild och text, där mediernas samverkan är kärnan. I utställningen Collapse of a Mass visar hon två arbeten som båda rör människans förhållande till naturen. I en tid när varje vy besitter en underton av sublimitet är naturen en ständig påminnelse om vår skörhet och vårt ansvar. I Everything Looks Small from a Distance reflekterar Härdelin över förväntningar och skala. Vilka parametrar är det som bestämmer en storlek och enligt vilket system? Hösten 2018 företog hon en resa till ett vattenfall. Inför platsen och scenen infann sig en känsla av litenhet. I det pågående arbetet Träd kan falla snabbt och tyst förhåller hon sig till skogsbranden som härjade i Kårböle 2018. Senare den hösten besökte Härdelin brandområdet i Kårböle som ligger nära hennes hemort. Längs skogsvägarna fanns avspärrningar och varningsskyltar. Under en skogsbrand kan trädens rotsystem under marken brinna upp. Det gör att träd som ser friska och stadiga ut plötsligt kan falla. 

 

Inga Linn Härdelin (f. 1988) har en masterexamen i fotografi från Akademin Valand. Hon har tidigare ställt ut på Galleri Format i Malmö och Röda Sten Konsthall i Göteborg och hennes arbete Last Words finns utgivet som en artist book.

 

Annika Thörn Legzdins.

Annika Thörn Legzdins har under flera år arbetat med fotografi i naturen och närmat sig den med en direkt och dokumentär metod med ett tillspetsat seende som genom seriellt upprepande förstärker dolda, imaginära mönster som påminner oss om tid och förgänglighet. I utställningen COLLAPSE OF A MASS visar Annika Thörn Legzdins bilder från ett jorbrukslandskap i Skåne, delar av verket Underneath där hon först grävt ner sig själv och därefter oexponerad film, fotografier från Hagestads naturreservat och bildsviten Salix Alba. I verket Salix Alba har hon intresserat sig för vitpilens, Salix Alba, markrenande och medicinska egenskaper. Ur barken från pilträd kan man utvinna salicin som har smärtdämpande och antiinflammatoriska egenskaper. Bilderna kan uppfattas som tidlösa, förgängliga och sköra, och ifrågasätter inte bara den konstruerade och instabila gränsen mellan vild och domesticerad natur, utan visar också ett engagemang för det vi betraktar som vild natur som nu riskerar utplåning på grund av vår framfart på jorden.

 

Annika Thörn Legzdins (f. 1965) har en masterexamen från Akademin för Fotografi, Institutionen för konst på Konstfack i Stockholm och har också studerat på Kungl. Konsthögskolan. Hon har ställt ut på bland annat på Fotografins Hus, Halmstad Konsthall, i New York och på Museum of Modern Fine Art i Minsk. Hennes verk finns representerade på Statens Konstråd och Stockholms läns landsting.

 

Mattias Wallin. 

Medvetet orsakande av slump och misstag. Omfamnande av oavsiktliga konsekvenser och ett sätt att hitta en väg in där språket inte räcker till. Misstagen blir nödvändiga och styrande. Lager på lager av omförhandlande, förstörande och återuppbyggande kretslopp utan någon början eller slut. Bryter upp tid och rum. Artefakter från ett annat tillstånd.

 

Mattias Wallin (f. 1975) bosatt och verksam som konstnär i Stockholm. MFA Akademin Valand Göteborgs Universitet 2011.